T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SİVAS / HAFİK - Hafik Anadolu Lisesi

Pansiyon İç Yönergesi

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

HAFİK LİSESİ PANSİYON İÇ YÖNERGESİ

Madde 1 : Hafik Lisesi öğrenci pansiyonu ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2 : Bu yönerge “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyon Yönetmeliği’nin” 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

 

Madde 3 : PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI:

Öğrenciler sabah saat 07.00’da nöbetçi belletici öğretmenler tarafından uyandırılır.

07.00–08.00 saatleri arasında bütün öğrencilerin sabah kahvaltısını yapmaları sağlanır ve sabah yoklaması alınır.

08.00–08.10 saatleri arasında öğrencilerin; yatakları ve nevresimleri toplattırılır ve düzelttirilir, okula hazırlık ve kişisel temizliği yaptırılır.

08.10’da tüm öğrenciler pansiyonu terk eder ve pansiyon kapıları pansiyon belletici öğretmeni tarafından kilitlenir.

08.10–08.15 saatleri arasında öğrenciler sabah törenini yapıp derse girerler.

08.20’de Belletici öğretmenler yoklama çizelgelerini ve nöbet raporlarını Pansiyon Müdür Yardımcısı’na teslim ederler ve nöbet değişimi yaparlar.

08.20–11.50 saatleri arasında öğrenciler okulda derse girerler.

12.00–12.30 saatleri arasında belletici öğretmenler nezaretinde Öğle yemeğinin yedirilmesi sağlanır.

12.30–12.50 saatleri arasında öğrenciler derslerine hazırlık yaparlar ve dinlenirler.

13.00–16.10 saatleri arasında öğrenciler okulda derslerine girerler.

12.35 – 18.00 saatleri arasında öğrenciler yatakhaneye girerler. Hafta içinde son ders saati bitimi ile akşam yemeği arası gerekli durumlarda belletici öğretmenden izin almak kaydıyla çarşı izni kullanılabilir.

18.00–18.30 saatleri arasında belletici öğretmenlerin kontrolü altında akşam yemeği yenir.

18.30-19.00 saatleri arasında öğrenciler dinlenir ve 1. etüte hazırlık yaparlar.

19.00-19.45 saatleri arasında öğrenciler etüt salonuna (I.etüde) belletici öğretmen nezaretinde girerler ve yoklamaları alınır.

19.45 – 20.00 Dinlenme

20.00–20.45 saatleri arasında öğrenciler nöbetçi belletici öğretmenler tarafından etüt salonuna (2.etüde) alınıp yoklamaları yapılır.

20.00 -21.15 Dinlenme.

21.15–22.30 saatleri arasında öğrenciler kılık kıyafet değişimi ve kişisel bakımlarını yapar ve yatmaya hazırlanırlar.

Saat 22.30’da nöbetçi belletmen öğretmenler yatakhanelerde tüm öğrencilerin yatmalarını sağlayarak yatakhane yoklamasını alırlar.

Nöbetçi belletici öğretmen gerekli son güvenlik önlemlerinin (Elektrik, ısı, dış kapılar vb.) alınıp alınmadığı kontrol edilerek istirahata çekilir.

Cuma ve Cumartesi günleri 17.30’ da belletici öğretmenler kontrolü altında akşam yoklaması yapılır ve 18.00 – 18.30’da akşam yemeği yenilir. 18.30 – 18.45 saatleri arasında yemek sonu temizliği yapılır, 18.45 – 22.30 arası temizlik işleri yaptırıldıktan sonra sosyal aktiviteler veya serbest çalışılır.

22.30–23.00 saatleri arası yat hazırlığı ve yatış. 23.00 da nöbetçi belletici öğretmenler yoklamayı alırlar.

İhtiyaçlarını almak üzere Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 – 17.00 saatleri arası isteyen öğrencilere çarşıya çıkmaları için izin verilir, çarşı iznine çıkmak isteyen öğrenciler çarşı izin defterini doldururlar. Diğer zamanlardaki tüm izinler müdür veya müdür yardımcısından alınır.

Öğrencilerin katılmaları uygun görülen sosyal faaliyetler için müdür veya müdür yardımcısından izin alınır.

Evci çıkış izni Cuma günü ders bitiminde başlar, Pazar günü saat 17.00’da biter. Öğrenci Pazar günü saat 17.00’ da okula dönmek ve nöbetçi belletici öğretmene pansiyona döndüğünü bildirerek evci izin defterine dönüş saatini işletmek zorundadır. (Pazar günleri ulaşım problemi nedeniyle yurda gelemeyen öğrencilerin velilerinden dilekçe alınır ve bu öğrenciler Pazartesi sabahı en geç saat 08.15’te okulda olurlar.).

Öğretim yılı içinde yatılı öğrencilerin ders başarı durumları Pansiyon Müdür Yardımcısı tarafından takip edilir. Derslerinde başarılı olamayan ve – veya çalışması yetersiz görülen öğrenciler için Cuma ve Cumartesi günleri nöbetçi belletici öğretmen nezaretinde takviye etüt çalışması yapılır. Etüt çalışmasına kalan öğrenciler o hafta sonu evci iznine çıkmazlar.

 

Madde 4 : BANYO GÜNLERİ:

Banyo: Pansiyonda kalan öğrenciler katlardaki duşları kullanmak suretiyle her gün banyo yapabilirler.

 

Madde 5 : ETÜT SAATLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Akşam etütlere alınan öğrencilerin tümünün mutlak suretle ders araç ve gereçleriyle etüt salonunda bulunmaları sağlanır.(Raporlu olanlar hariç)

Etüt salonlarında özellikle başarısız dersi olan öğrenciler daha titiz bir şekilde gözlenmeli ve derslerinde yardımcı olunmalıdır.

Etütlerde öğrencilerin gürültüsüz ve verimli bir çalışma yapmasını sağlamak için öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenip, hangi derslere çalışıldığı gözlenir.

Etütlere mazereti olmayan (raporlu – izinli, vb.) her öğrencinin katılması mecburidir. Her öğrenci Pansiyon Müdür Yardımcısı tarafından belirlenen sınıfta etüt yapar ve zorunlu olmadıkça etüt salonu değiştirilmez. Etüt saatleri yukarıda belirtildiği şekliyle uygulanır. Nöbetçi öğretmen etüt yoklamasını alır. Yoklamaya geç kalan veya etüde girmeyen öğrenci mazeretini nöbetçi öğretmene iletir, nöbetçi öğretmen mazeretin durumuna göre ilgili öğrenci hakkında rapor düzenler ya da mazeretini kabul eder. Mazeretsiz etüde geç kalan veya girmeyen öğrenci disiplin kuruluna sevk edilir. Bu durum ailesine bildirilir.

 

Madde 6: PANSİYON ÖĞRENCİ BAŞKANLARI

Pansiyon Öğrenci Başkanı;

1. Pansiyon öğrenci başkanı bütün öğrencilerin temsilcisidir. Eğitim ve öğretim yılı başında gizli oyla bütün öğrenciler tarafından seçilir.

2. Nöbetçi belletici öğretmenlerin en yakın yardımcısıdır.

3. Oda ve Etüt sorumlularının görevlerini gereği gibi yapmalarında yol gösterir, öncülük eder.

4. Etüt, yemekhane, yatakhane yoklamasında ve banyo işlerinde nöbetçi belletici öğretmene yardımcı olur.

5. Öğrencilerin pansiyon iç yönergesine göre hareket etmelerini sağlar.

6. Pansiyon demirbaş eşyasının korunması ve amacı doğrultusunda kullanılması için öğrencileri uyarır ve örnek olur. Kat ve etütlerdeki arıza, kırılma veya problemleri nöbetçi öğretmene bildirir. Katlardaki açık bırakılan pencere, su ve elektrik varsa bunları kapatır.

7. Yatakhanelerin yemekhanenin ve etüt sınıflarının düzenli bulundurulması ve kullanılması için başkanlarını denetler.

8. Pansiyon Müdür Yardımcısı ile öğrenciler arasında köprü vazifesi görerek öğrencilerin istek ve şikâyetlerini idareye, idarenin isteğini ve tebliğlerini öğrencilere ulaştırır.

9. Her sabah odaların düzen ve disiplinini, öğrenci yataklarının düzen ve temizliğini kontrol eder, düzensizlikleri ve gayri ahlaki davranışta bulunanları listeleyerek Pansiyon Müdür Yardımcısına günlük rapor verir.

10. Öğrencilerin etüt saatlerinde verimli bir şekilde ders çalışmaları hususunda nöbetçi öğretmene yardımcı olur.

11. Yemekhane nöbetçi öğrencilerinin görevlerine vaktinde başlamalarını ve görevlerini tam olarak yapmalarını sağlar.

12. Pansiyonda öğrenciler arasındaki sürtüşme, kavga gibi durumları nöbetçi öğretmene haber eder.

13. Yat saatinde tüm oda ışıklarının söndürülmesini sağlar.

Oda Sorumluları;

1. Oda sorumlusu odadaki öğrenciler tarafından seçilir. Oda sorumlusu oda nöbetçisinin yapması gereken iş ve işlemlerden pansiyon başkanına, belletici öğretmene ve Pansiyon Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

Etüt Başkanı;

1- Pansiyon başkanı aynı zamanda etüt başkanıdır.

2- Etütlerde yoklamaların eksiksiz olarak alınmasını sağlar.

3- Sınıfta genel ahlak kurallarına aykırı davranan öğrencileri nöbetçi belletici öğretmene bildirir.

 

Madde 7: NÖBET İŞLERİNİN DÜZENLENMESİ

Pansiyon nöbeti üç grupta yapılır;

- Nöbetçi belletici öğretmen nöbeti,

- Nöbetçi öğrenci nöbeti (yatakhane, yemekhane),

- Nöbetçi personel nöbeti,

 

a)Nöbetçi Belletici Öğretmen Nöbeti;

1. Nöbetçi belletici öğretmenlerin nöbet saati 08.20’de başlar, ertesi gün saat 08.20’de biter.

2. Nöbet bir önceki nöbetçi belletici öğretmenlerden pansiyonun tümü kontrol edilerek teslim alınır.

3. Nöbetçi belletici öğretmenler, sabah öğrencileri kaldırdıktan sonra nöbetçi öğrencilerin nöbet yerlerine gitmeleri için gerekli uyarıları yaparak görev yerlerine gitmelerini sağlar.

4. Akşam öğrencilerin tamamı yattıktan sonra oda kapılarını kontrol edip kapıların kilitlenmesini sağlar

5. Pansiyon Yönetmeliği gereği belletici öğretmenler;

 

a) Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek,

b) Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak,

c) Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,

d) Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak,

e) Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

f) Etüt aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak,

g) Etütlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek,

h) Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildirmek,

i) Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan bu yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

j) Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip, durumları ile ilgilenmek,

k) Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek,

l) Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,

m) Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,

n) Önemli disiplin olaylarında okul idaresine zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmakla sorumludurlar.

 

b)Nöbetçi Öğrenci Nöbeti:

- Yatakhane Öğrenci Nöbeti;

Pansiyon temizliği için nöbetçi öğrenci listesi yapılır.

Pansiyon nöbetçi öğrencinin nöbeti, sabah kalkıştan sonra başlar, yatma saatinde sona erer.

Oda Nöbetçisinin Görevleri Şunlardır;

1. Nöbet sabahı erken kalkarak belirtilen sürede arkadaşlarını kaldırmak.

2. Yatakların tertip ve düzenini kontrol etmek. Gerekli uyarıları yapmak.

3. Pencereleri açarak havalandırmak, odayı terk ederken açık pencere ve lamba bırakmamak.

4. Pansiyon binası boşaltıldıktan sonra odayı temizlemek.

5. Yatakhaneye yiyecek getirenlere müdahale etmek ve bu öğrencileri nöbetçi öğretmene bildirmek.

6. Yatakhanenin genel temizliğini kontrol etmek, konu hakkında nöbetçi öğretmene veya müdür yardımcısına bilgi vermek.

7. Sabahleyin oda terk edilirken pencere önünde, kalorifer peteği üzerinde ve yatak başlarında kurutulmak üzere çamaşır bırakılmamasını sağlamak.

Nöbetçi öğrenciler Pazartesi günü Bayrak Törenine katılır, diğer günler sabah törenlerine katılmazlar.

 

Madde 8: TEMİZLİK İŞLERİNİN YAPTIRILMASI:

1. Pansiyon temizliği 2092 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Temizlik Rehberi” ne göre yaptırılır.

 

1-Hizmetliler;

7. Kendilerine verilen ünitelerin temizlik işlerini temizlik rehberindeki günlük, haftalık, aylık, yarıyıl ve yaz tatili planlarına göre en iyi şekilde yapar.

8. Kendilerine verilen temizlik araç ve gereçlerinin temiz, ekonomik ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasından ve bakımından sorumludurlar.

9. Pansiyon müdür yardımcısı ve belletici nöbetçi öğretmenin kendisine vereceği diğer temizlik görevlerini yapar.

 

2-Öğrenciler;

1. Yönerge’nin 7’nci maddesinde nöbetçi öğrenci nöbeti başlığı altında verilen ilgili görevleri yaparlar.

 

Yemekhanenin Düzenlenmesi ve Yemek Hazırlıkları:

1. Tabldotta bulunan yemeklerin malzemeleri bir gün önceden pansiyon yönetmeliğinde belirtilen ilgililer tarafından tartılarak çıkartılır.

2. Çıkarılan erzaklar aşçı ve aşçı yardımcıları tarafından yıkanıp, temizlenir ve ıslatılacak olan bakliyatlar suya konulur.

3. Sabah kahvaltılısı aşçı tarafından saat 07.30’da dağıtılacak şekilde hazırlanır.

4. Aşçı yardımcısı da gerekli hazırlıkları saat 07.30’a kadar yaparlar (Ekmek doğranması ve servisin hazırlanması gibi).

5. 07.30’de kahvaltı saati başlar, bütün öğrencilerin saat 08.00’a kadar kahvaltı yapmaları sağlanır.

6. Yemekhane masalarının, çatal, kaşık ve servis tabaklarının yıkanması ve yemekhanenin iç temizliği aşçı yardımcısı tarafından yapılır.

7. Aşçı, sabah kahvaltısından sonra öğle ve akşam yemeklerinin pişirilmesi için hazırlıklarını yapar ve pişirir.

8. Yemek öğrencilere yedirilmeden önce son kontrol yapılarak numunesi kavanozlara, belletici öğretmen ve aşçı tarafından konularak 24 saat bekletilmesi sağlanır.

 

 Çamaşır Makinesinin Kullanılması

1. Pansiyonda kalan öğrenciler kirli çamaşırlarını her akşam uygun saatler arasında çamaşır makinesinde yıkayabilirler. Makineler için gerekli olan deterjan çamaşır makinelerinden sorumlu öğrencilerden alınabilir.

2. Öğrencilerin kullandığı nevresimler en az iki haftada bir temiziyle değiştirilir. Evci çıkan öğrenciler nevresimleri evlerinde yıkatıp getirirler.

 

Çevre Düzeni

1. Bahçede dikili bulunan ağaçlar ve çimler sürekli bakımlı halde bulundurulur.

2. Bahçe temizliği görevlilerle yardımcı olmak üzere zaman zaman öğrencilere toplu olarak yaptırılır.

 

 

Madde 9: ÖĞRENCİLERİN UYACAĞI KURALLAR

1. Okulda başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmamak,

2. Okulu ve çevresini kirletmemek,

3. Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen ödevleri ve görevleri yapmak,

4. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,

5. Okulda, pansiyonda sigara içmemek,

6. Başkasına ait eşyayı sahibinin izni olmadan almamak veya kullanmamak,

7. Yalan söylememek,

8. Duvarları, sıraları kirletmemek,

9. Özürsüz olarak derslere, törenlere, etütlere, diğer eğitici çalışmalara, sınavlara, atölye, laboratuar ve uygulama çalışmalarına katılmamak, geç katılmak veya katıldıktan sonra ayrılmak ve okulu terk etmemek,

10. Okul kitaplığından, laboratuvarlarından, atölyelerinden, pansiyonundan veya spor yurdundan aldığı kitap, araç ve gereçleri zamanında geri vermek. Eksik vermemek, kötü ve hor kullanmamak,

11. Okul içinde veya dışında yöneticilere, öğretmenlere, arkadaşlarına ve okulun diğer personeline kaba ve saygısız davranmamak,

12. Ders, etüt, ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmamak,

13. Okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz olarak uzatmamak,

14. Arkadaşlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmemek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmamak,

15. Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmamak,

16. Okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalara, sürtüşmelere, çatışmalara neden olabilecek izinsiz gösteri veya toplantı düzenlememek, siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara veya sendikalara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilan, broşür ve benzeri propaganda araçlarını dağıtmamak,

17. Gece izinsiz ve özürsüz dışarıda kalmamak,

18. Okul demirbaş eşyasına, kendisinin ve arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlak dışı, ideolojik veya siyasi amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmamak, yazı yazmamak,

19. Yasaklanmış her türlü yayını okula, okula bağlı yerlere sokmamak veya yanında bulundurmamak,

20. Kişisel durumu ve adresi ile ilgili bilgileri okula yanlış bildirmemek,

21. Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmamak,

22. Kumar oynamak veya oynatmak, gibi kötü alışkanlıklarda bulunmamak.

23. Öğretmen veya okul yönetimi tarafından verilen görevlerin yapılmasını sağlamak,

24. Okulda bulunduğu halde kasıtlı olarak bayrak törenlerine katılmamak, özürsüz olarak bayram törenlerine gelmemek, gibi disiplin dışı davranışlarda bulunmamak.

25. Okulla ilişiği olmayan kimseleri okulda veya okula ait yerlerde barındırmamak,

26. Okulca verilen kimlik kartında veya başka belgelerde değişiklik yapmamak, sahte belge düzenlememek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmamak, bu belgelerin sağladığı haklardan başkalarını yararlandırmamak

27. Yasaklanmış kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmamak, duvarlara ve diğer yerlere asmamak, yapıştırmamak, yazmamak, okul araç ve gereçlerini bu amaçlar için kullanmamak, bu gibi durumları okul idaresine bildirmek,

28. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını tahrip etmemek,

29. Kişisel işlerini başka arkadaşlarına yaptırmamak,

30. Okul müdürlüğünce konulan kurallara uymak.

 

Madde 10: DİĞER HÜKÜMLER

“Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve “İç Yönerge” hükümlerine aykırı davranan ve disiplini bozan öğrenciler hakkında “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Bu Yönerge, her öğretim yılı ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenir.

Bu yönergede yazılı olarak bulunmayan işlerin yapılması için mutlaka okul müdürü, pansiyon müdür yardımcısından ve belletici öğretmenlerden izin alınarak yapılması gerekir.

Bu yönerge 2012 – 2013 Eğitim Öğretim yılı için uygulanır.

Pansiyon görevlilerine “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği”ndeki görevleri ve “İç Yönerge” yazılı olarak tebliğ edilir ve öğrencilerin devamlı okuyabileceği bir yere asılır.

 

 

 

     

                                                       

   

Yayın: 15.04.2013 - Güncelleme: 15.04.2013 10:49 - Görüntülenme: 398